Toplist

15 công cụ trực quan hóa dữ liệu tốt nhất năm 2023 (Có ví dụ)

13/02/2023 08:25 151

Các công cụ trực quan hóa dữ liệu giúp tất cả mọi người từ nhà tiếp thị đến nhà khoa học dữ liệu đi sâu vào dữ liệu thô và thể hiện mọi thứ bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị, video, v.v. Đương nhiên, mắt người bị thu hút bởi màu sắc và […]

Kết nối với chúng tôi

Xem nhiều

Chủ đề