Tài Liệu Kỹ Thuật

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên ⚡ API NLP

31/07/2022 16:08 2034

API NLP – Spell Checking (Sửa lỗi chính tả) URLhttps://viettelgroup.ai/nlp/api/v1/spell-checking MethodPOST Header Parameters1. header "Content-Type: application/json"2. header "token: token_id" Để có "token id" bạn có thể đăng ký tài khoản tại viettelgroup.ai, sau đó login, rồi vào menu token để tạo Định dạng data gửi lên: Json (default) { "sentence": input text } Trong đó: sentence là câu văn […]

Nhận Dạng Ký Tự Quang Học ⚡ API OCR – Optical Character Recognition

31/07/2022 16:04 1102

URLhttp://viettelgroup.ai/cv/api/v1/ocr MethodPOST Header Paramter“Content-Type: multipart/form-data" Dữ liệu gửi lên Request: multipart upload file với thông tin: "name"='file','filename'=$FILE_PATH Dữ liệu gửi lên là hình của bài báo được truyền qua trường file Loại file hỗ trợ 'bmp', 'png', 'jpg', 'jpeg', 'tif', 'tiff', 'PNG' Success Response Code: 200 Content: inputstream (Json default format) Mô tả các tham số Thuộc tính Value Description id Int Chỉ […]

Nhận Dạng Tiếng Nói ⚡ API STT – Speech To Text

31/07/2022 16:02 1574

Restful API REST api được dùng để nhận dạng 1 file hoàn chỉnh & nhận về kết quả nhận dạng cuối cùng. Hiện tại API hỗ trợ 3 định dạng file audio: wav, mp3, PCM (phải gửi kèm thông tin audio trong request), sử dụng giao thức http POST với các thông tin như sau: […]

Tổng Hợp Tiếng Nói Api ⚡ API TTS – Text To Speech

31/07/2022 16:00 1764

URLhttps://viettelgroup.ai/voice/api/tts/v1/rest/syn Methodhttp POST Header Parameters1. header "Content-Type: application/json"2. header "token: token_id"Để có "token id" bạn có thể đăng ký tài khoản tại viettelgroup.ai, sau đó login, rồi vào menu token để tạo Định dạng data gửi lên: Json (default) { "text": "hệ thống tổng hợp tiếng nói trung tâm không gian mạng", "voice": "doanngocle", "id": "2", "without_filter": false, "speed": […]