VIETTEL DATA MINING PLATFORM

Nền tảng khai phá dữ liệu cho doanh nghiệp Việt Nam

Thế mạnh vượt trội của Nền tảng phân tích dữ liệu VTCC

Giải pháp khai phá dữ liệu toàn diện cho doanh nghiệp

 

Nền tảng khai phá dữ liệu đầu tiên được phát triển bởi người Việt giúp doanh nghiệp ra quyết định thông minh bằng cách thấu hiểu dữ liệu của chính mình.

Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng và khảo sát đối thủ
Bằng việc tích hợp công nghệ Crawler ưu việt, có khả năng thu thập và phân tích hành vi của 80 triệu người dùng mạng xã hội, 200.000 kênh youtube/website/forum và hơn 3000 trang báo điện tử.

Tự động hóa và chuẩn hóa quá trình tổng hợp dữ liệu hành Data Lake
  • Tự động tổng hợp và sắp xếp có hệ thống dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp.
  • Tích hợp các giải thuật về xử lý dữ liệu giúp khai phá data insights và tối ưu xử lý dữ liệu lớn realtime.
Cung cấp công nghệ xử lý và chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc

Chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc (text, image, video, voice) thành có cấu trúc để các thuật toán học máy sử dụng để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

Xây dựng các bài toán tối ưu công tác quản trị  cho doanh nghiệp

Bài toán tối ưu hiệu suất nhân sự, Quản lý tài sản, hệ thống báo cáo ra quyết định thông minh, hệ thống phát hiện và cảnh báo bất thường như rủi ro vận hành, bất thường trong dữ liệu giao dịch và hệ thống khuyến nghị bán hàng,...

Nhóm phát triển Viettel Data Mining Platform

Nền tảng Phân tích dữ liệu được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel với mục đích giúp doanh nghiệp ra quyết định thông minh bằng cách thấu hiểu dữ liệu của chính mình

Chúng tôi đang cần tuyển rất nhiều vị trí khác nhau để cùng thực hiện những sản phẩm vô cùng thú vị.

Xem chi tiết các vị trí tuyển dụng

Sản phẩm khác của VTCC