Tài Liệu Kỹ Thuật

Nhận Dạng Ký Tự Quang Học ⚡ API OCR – Optical Character Recognition

1102

OCR là gì? Công nghệ nhận dạng chữ OCR hiệu quả

  • URLhttp://viettelgroup.ai/cv/api/v1/ocr
  • MethodPOST
  • Header Paramter“Content-Type: multipart/form-data"

Dữ liệu gửi lên

Request: multipart upload file với thông tin:

"name"='file','filename'=$FILE_PATH

Dữ liệu gửi lên là hình của bài báo được truyền qua trường file

Loại file hỗ trợ 'bmp''png''jpg''jpeg''tif''tiff''PNG'

Success Response

Code: 200
Content: inputstream (Json default format)

Mô tả các tham số

Thuộc tính Value Description
id Int Chỉ mục của đầu vào được khai báo dùng để phân biệt kết quả OCR của các trang của file pdf hoặc hình ảnh của file tff, với input đầu vào chỉ có 1 ảnh sẽ mặc định là 1
position Array Chứa đựng vị trí của từng từ, mỗi từ gồm các trường (x,y,w,h (bouding box của từ) trong đó tọa độ x y của điểm bên trái trên cùng và w h là chiều rộng và chiều cao của bouding box), word (nội dung)
textline Array Chứa đựng vị trí của 1 textline, mỗi từ gồm các trường (x,y,w,h (bouding box của từ) trong đó tọa độ x y của điểm bên trái trên cùng và w h là chiều rộng và chiều cao của bouding box), text (nội dung)

Hỗ trợ việc trả file word

  • URLhttp://10.240.17.141:8176/response_word
  • Method:POST
  • Header Paramter:“Content-Type: multipart/form-data”

Dữ liệu gửi lên

-Dữ liệu gửi lên là hình của bài báo được truyền qua trường file

-Loại file hỗ trợ ‘bmp’, ‘png’, ‘jpg’, ‘jpeg’, ‘tif’, ‘tiff’, ‘PNG’

-Dữ liệu trả về là 1 file word

Ví dụ :

curl -o [name doc].docx -X POST 10.240.17.141:8176/response_word -F "file=@{file image}"

0 ( 0 bình chọn )

Viettel Cyberspace Center – Trung Tâm Không Gian Mạng

https://vtcc.vn
Viettel Cyberspace Center là trung tâm công nghệ trẻ thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) phát triển các sản phẩm công nghệ Trí tuệ nhân tạo phục vụ người dùng Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm