Blog

An Ninh Quốc Gia Là Gì? Nhiệm Vụ, Mục Đích, Biện Pháp Bảo Vệ ANQG

112

An ninh quốc gia là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng và đáng quan tâm đến trong bất kỳ quốc gia nào đó. An ninh quốc gia được bảo vệ thì đất nước mới được ổn định và phát triển về toàn bộ mọi mặt. Tuy nhiên an ninh quốc gia là gì? Nhiệm vụ, mục đích, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia ra sao? Tất cả những thắc mắc này sẽ được chúng tôi giải đáp qua bài viết dưới đây nhé!

Tìm Hiểu An Ninh Quốc Gia Là Gì?

An ninh quốc gia được hiểu là sự ổn định cũng như phát triển vững mạnh về tất cả mọi mặt như: Chế độ xã hội, không gian sinh tồn, kinh tế, dân cư, văn hóa, giáo dục, khả năng phòng thủ đất nước, trật tự tổ chức đời sống lao động, sự đảm bảo an toàn, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ,…

An ninh quốc gia bao gồm đầy đủ các nội dung an ninh trên đa dạng các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế, xã hội, quốc phòng, đối ngoại cùng với trật tự, an toàn xã hội cho tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và an ninh. Đặc biệt là đối với những cơ sở quan trọng nhất đối với sự sinh tồn cũng như phát triển của quốc gia.

Luật an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa thứ XI, tại kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 3.12.2004 khẳng định rằng an ninh quốc gia chính là sự ổn định cũng như phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của toàn bộ tổ quốc. An ninh quốc gia bao gồm hai mặt cơ bản như sau:

 • Sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ cùng với Nhà nước.

 • Sự bất khả xâm phạm về độc lập, chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Hai yếu tố này có mối quan hệ hữu cơ với nhau, có ảnh hưởng lớn với nhau và thậm chí quy định lẫn nhau. Hai yếu tố này sẽ giải quyết mặt này tăng cường củng cố mặt kia và ngược lại. Bảo vệ an ninh quốc gia lúc này là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh để chống lại mọi hoạt động xâm hại an ninh quốc gia. Đây là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội cùng với mọi công dân. Trong đó thì công an nhân dân và quân đội nhân dân được đánh giá là những lực lượng nòng cốt.

Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Cùng Nhiệm Vụ Quan Trọng

Không chỉ cần hiểu rõ về an ninh quốc gia là gì mà bạn cần phải tìm hiểu nhiệm vụ quan trọng của việc bảo vệ an ninh quốc gia với một số nội dung cơ bản dưới đây.

Bảo vệ cho chế độ chính trị

Bảo vệ an ninh quốc gia chính là bảo vệ cho chế độ chính trị của mỗi đất nước, đặc biệt là của chế độ Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Rất cần thiết phải thực hiện để có thể bảo vệ chủ quyền trước sự xâm phạm đối với thế lực thù địch, chống phá cho đất nước. Từ đó để có thể đảm bảo được nền độc lập dân tộc trong hòa bình, thống nhất cũng như toàn vẹn lãnh thổ.

Bảo vệ về tư tưởng và văn hóa

Tiếp theo, nhiệm vụ quan trọng chính là bảo vệ an ninh về tư tưởng, văn hóa. Nghiêm cấm toàn bộ việc truyền bá tư tưởng phản động và chống đối nhà nước. Đặc biệt nghiêm cấm thực hiện những hành vi đồi trụy gây ảnh hưởng tiêu cực đến truyền thống văn hóa của dân tộc. Toàn dân cần đoàn kết và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Phát triển xã hội

Không chỉ thế, nhiệm vụ để bảo vệ an ninh còn đảm bảo phát triển xã hội, ổn định cho xã hội qua đa dạng các lĩnh vực như kinh tế, quốc phòng và đối ngoại. Nhiệm vụ an ninh cực kỳ quan trọng đối với các bí mật của nhà nước. Nhằm mục đích bảo vệ cho các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc phòng cũng như an ninh quốc gia. Đồng thời là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh cũng như ngăn chặn các hoạt động xâm phạm và ảnh hưởng đến nền an ninh quốc gia.

Đảm Bảo An Ninh Quốc Gia Có Mục Đích Như Thế Nào?

Bảo vệ chế độ chính trị

Mục đích thứ nhất chính là bảo vệ cho chế độ chính trị của toàn đất nước. Đồng thời là bảo vệ chế độ nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam hiện nay của nước ta. An ninh quốc gia lúc này cần thực hiện để có thể bảo vệ cho chủ quyền của quốc gia trước những sự xâm phạm của các thế lực thù địch, hạn chế đối tượng chống phá nhà nước.

Không chỉ thế còn là bảo vệ nền độc lập dân tộc, mục đích để con người có thể được sống trong hòa bình, thống nhất cũng như đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ đối với đất nước.

Bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa

Tiếp theo chính là mục tiêu bảo vệ an ninh tư tưởng và bảo vệ văn hóa. Việc truyền bá những tư tưởng có tính phản động, có xu hướng chống đối nhà nước, phát tán các hình ảnh văn hóa đồi trụy gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền văn hóa của dân tộc sẽ đều bị ngăn chặn kịp thời. Mục đích để có thể bảo vệ an ninh cho dân tộc.

Đồng thời, đó còn là bảo vệ an ninh của khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó đảm bảo lợi ích hợp pháp cũng như quyền hợp pháp của các cá nhân, tổ chức cũng như cơ quản theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo vệ các lĩnh vực khác nhau

Mục đích thứ ba chính là bảo vệ trong đa dạng lĩnh vực khác nhau của cuộc sống điển hình như các lĩnh vực về kinh tế, bảo vệ quốc phòng, đối ngoại với bên ngoài đất nước. Đồng thời là bảo vệ các lợi ích khác đối với một quốc gia, mục đích để có thể đảm bảo phát triển xã hội một cách ổn định.

Bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ tư, mục đích của bảo vệ an ninh quốc gia quan trọng đó là việc bảo vệ cho các bí mật của nhà nước. Đồng thời là bảo vệ cho các mục tiêu quan trọng đối với an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia của đất nước Việt Nam.

Phòng ngừa và phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh

Cuối cùng một trong những mục đích không thể bỏ qua của bảo vệ an ninh quốc gia chính là phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và làm thất bại toàn bộ các hoạt động làm ảnh hưởng tiêu cực đến nền an ninh quốc gia.

Điều này loại trừ các hoạt động xâm phạm đến nền an ninh quốc gia của toàn đất nước. Đồng thời là ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh của quốc gia cho các thế lực thù địch, chống phá nhà nước gây ra tình trạng mất trật tự và ảnh hưởng đến sự hòa bình của đất nước.

Biện Pháp Đảm Bảo An Ninh Quốc Gia Mạnh Mẽ, Hiệu Quả Nhất

Cơ quan, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh và trật tự

Những cơ quan, cán bộ chuyên chịu trách nghiệm về bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự cần phải:

 • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, thành viên cần phải thỏa thuận quốc tế mà cơ quan có thẩm quyền đã ký.

 • Tuyệt đối không được lợi dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh và trật tự để xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hay cá nhân.

 • Cần tuân thủ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do pháp luật quy định.

 • Kết hợp với việc áp dụng các biện pháp pháp luật với sức mạnh của quần chúng, sức mạnh của các hoạt động ngoại giao, nghiệp vụ, kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, tổ chức cá nhân cư trú trên lãnh thổ Việt

 • Những cơ quan và tổ chức này cần có trách nghiệm tôn trọng cũng như thực hiện nghiêm chỉnh những yêu cầu của cơ quan, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh và trật tự.

 • Cần tạo điều kiện để giúp cơ quan, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh và trật tự, đồng thời là thực hiện biện pháp pháp luật bảo vệ trật tự và an ninh.

Một số biện pháp khác

Trong thời đại bùng nổ của khoa học kỹ thuật ngày càng diễn ra mạnh mẽ thì việc đảm bảo an ninh quốc gia lúc này càng được chú trọng và đưa ra một số biện pháp như:

 • Việc đưa ra những biện pháp sở hữu tác dụng hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo trật tự an ninh của toàn quốc gia.

 • Nhà nước đã đưa ra các biện pháp nhằm mục đích ngăn chặn cũng như sớm phát hiện kết hợp cùng với xử lý, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện được thể chế.

 • Nhà nước sẽ đưa ra các biện pháp, quy định để có thể quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện cũng như điều tra và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia.

 • Nhà nước đã đưa ra đa dạng các chính sách về pháp luật dành cho lực lượng công an nhân dân nhằm mục đích cao cả chính là bảo vệ nhân dân của toàn bộ đất nước. Ở một đất nước mà quyền con người cũng như quyền của công dân sẽ được coi trọng, đồng thời là thể hiện rõ ràng đối với quyền công dân và các quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Chính vì vậy, mọi hành động có ý đồ xâm phạm đều bị Pháp luật xử phạt.

 • Nhà nước đưa ra các biện pháp cũng như chính sách pháp luật với mục đích đảm bảo an ninh trật tự bằng phương pháp giáo dục cán bộ cùng với các sĩ quan, chiến sĩ cảnh sát và công an. Điều này sẽ nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tôn trọng nhà nước chính quyền của pháp luật.

 • Nhà nước cũng đưa ra các biện pháp có quy định chặt chẽ, mục đích nhằm tác động lên ý thức của toàn bộ những cán bộ, sĩ quan công an nhân dân có ý thức linh hoạt, tự giác và nghiêm chỉnh. Từ đó để có thể đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an toàn và an ninh quốc gia.

 • Cuối cùng chính là nhà nước ta đang cùng nhau cố gắng, tiếp tục tìm các biện pháp và chính sách để có thể linh hoạt, hài hòa hơn. Từ đó giúp cho việc bảo vệ an ninh quốc gia sẽ trở nên đầy đủ, hiệu quả hơn rất nhiều.

Qua những thông tin này, chắc chắn các bạn đã hiểu an ninh quốc gia là gì? Đồng thời chính là nhiệm vụ, mục đích và biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng ta có thể thấy việc bảo vệ an ninh quốc gia là cực kỳ quan trọng để giúp đất nước thêm hòa bình, phát triển và thịnh vượng hơn.

0 ( 0 bình chọn )

Viettel Cyberspace Center – Trung Tâm Không Gian Mạng

https://vtcc.vn
Viettel Cyberspace Center là trung tâm công nghệ trẻ thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL) phát triển các sản phẩm công nghệ Trí tuệ nhân tạo phục vụ người dùng Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm